Συνέντευξη του Νίκου Πανάγου στον Oliver Ressler για την έννοια της Δημοκρατίας, τόσο σε σχέση με τη διαστρεβλωμένη της έννοια που καθιερώθηκε από τις ελίτ με τη λεγόμενη αντιπροσωπευτική “δημοκρατία”, η οποία επιβλήθηκε ως το πολιτικό συμπλήρωμα του συστήματος της οικονομίας της αγοράς εδώ και 200 χρόνια, όσο και για την έννοια μιας πραγματικής δημοκρατίας, δηλαδή μιας Περιεκτικής Δημοκρατίας.