•••  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΔΙΚΤΥΟ ΠΔ) •••

To Ελληνικό Δίκτυο για την Περιεκτική Δημοκρατία είναι μια συνομοσπονδία τοπικών αυτόνομων ομάδων (τοπικοί πυρήνες) ή ατόμων που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως μέρος του Διεθνούς Δικτύου για την Περιεκτική Δημοκρατία (The ID Network).

Η συμμετοχή στο Δίκτυο δεν συνεπάγεται κάποια δέσμευση για τον τρόπο οργάνωσης προς κάποιο «κέντρο», πέρα του αντι-ιεραρχικού και δημοκρατικού του χαρακτήρα, σε συμφωνία με τους στόχους της ΠΔ. Ωστόσο, η συμμετοχή σε αυτό συνεπάγεται αποδοχή των Στόχων μας (όπως είναι δημοσιευμένοι στο site μας και προϋποθέτει ότι τα μέλη του έχουν τη διάθεση ―ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες τους― να δουλέψουν για την προώθηση του προτάγματος της ΠΔ, μέσα από δημοσιεύσεις (ηλεκτρονικές ή σε έντυπη μορφή), συζητήσεις και/ή τοπική-κεντρική πολιτική παρέμβαση με στόχο τη δημιουργία νέων θεσμών πολιτικής, οικονομικής και οικολογικής δημοκρατίας καθώς και θεσμών δημοκρατίας στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, έξω από την καπιταλιστική οικονομία της αγοράς, τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τις ιεραρχίες, η οποία μπορεί να ξεκινήσει εδώ και τώρα στην περιοχή τους και κατ’ επέκταση στο χώρο της συνομοσπονδίας τους.

Η δημιουργία ομάδων μελέτης για τη συζήτηση των απόψεων που σχετίζονται με το πρόταγμα της ΠΔ (οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στο περιοδικό «Περιεκτική Δημοκρατία», όσο και στο κύριο θεωρητικό έργο «Περιεκτική Δημοκρατία: 10 Χρόνια Μετά», καθώς και σε σχετικά άρθρα και βιβλία), προτείνεται ως πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας νέας δημοκρατικής συνείδησης και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων πολιτών σε ένα δημοκρατικό διάλογο για την υλοποίηση της μεταβατικής στρατηγικής στην ΠΔ, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, που προτείνει το πρόταγμα μας.

Στην περίπτωση που ένας αριθμός τοπικών ομάδων σε μια συγκεκριμένη χώρα αποφασίσουν να παρέμβουν στο τοπικό όπως επίσης και στο εθνικό επίπεδο (με την εξαίρεση βέβαια κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με τις κοινοβουλευτικές εκλογές οι οποίες είναι ασύμβατες με το πρόταγμα της ΠΔ), οι τοπικοί πυρήνες δεν «αντιπροσωπεύονται» αλλά παίρνουν μέρος απευθείας, μέσω άμεσα ανακλητών εντολοδόχων, στις διαβουλεύσεις για την περιφερειακή-εθνική δράση.

Μια βασική λειτουργία του δικτύου θα μπορούσε να είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τοπικών ομάδων για τις δραστηριότητες τους και τις σχετικές εμπειρίες και προβλήματα τους και πιθανόν η έκδοση ενός ηλεκτρονικού newsletter ή/και εντύπου που θα αναφέρεται στις δραστηριότητες τους (όπως γίνεται ήδη στη σελίδα του ελληνικού περιοδικού «Περιεκτική Δημοκρατία» και των τακτικών newsletters που διακινεί το δίκτυο μέσω Internet). Τα τοπικά δίκτυα ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν και δικά τους sites ή blogs ώστε να έρχονται σε ενεργότερη επαφή με την τοπική κοινότητα.

Αυτή τη στιγμή, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, πυρήνες της ΠΔ δραστηριοποιούνται, εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, ΗΠΑ, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Νεπάλ και Κίνα.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του Ελληνικού Δικτύου στείλτε μας τη διεύθυνση του email σας και την περιοχή όπου δραστηριοποιείστε στο Δίκτυο μας: [email protected]