Συνέντευξη – Εισαγωγή του Τάκη Φωτόπουλου στην Περιεκτική Δημοκρατία from The Inclusive Democracy Network.

Συνέντευξη του Τάκη Φωτόπουλου στον Oliver Ressler για τη βίντεο-εγκατάσταση του “Alternative Economics, Alternative Societies” που έλαβε χώρα στις 19 Ιουλίου 2003, σχετικά με το πρόταγμα της Περιεκτικής Δημοκρατίας. Συνοδεύεται από ελληνικούς υπότιτλους. Σε αυτό το βίντεο, ο Φωτόπουλος συζητά για τις θεμελιώδεις συνιστώσες μιας περιεκτικής δημοκρατίας: Πολιτική, Οικονομική, δημοκρατία στο Κοινωνικό επίπεδο και Οικολογική δημοκρατία.

Κάνει επίσης μια εισαγωγική ανάλυση στο προτεινόμενο μοντέλο της ΠΔ για μια α-κρατική, α-χρήματη και χωρίς αγορά οικονομία. Τέλος, αναφέρεται στη μεταβατική στρατηγική για το μετασχηματισμό της κοινωνίας σε μια αυτόνομη (ατομικά και συλλογικά) κοινωνία, σε μια περιεκτική δημοκρατία.