Συνέντευξη Τάκη Φωτόπουλου στον Παντελή Σαββίδη from The Inclusive Democracy Network on Vimeo.

Συνέντευξη του Τάκη Φωτόπουλου στην εκπομπή “Ανιχνεύσεις” με τον Παντελή Σαββίδη (ΕΤ-3). Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πολυδιάστατη συστημική κρίση, το αδιέξοδο που δημιουργούν οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί της νεωτερικότητας, την πρόταση για διέξοδο από αυτή που κάνει η Περιεκτική Δημοκρατία, το ρόλο της αριστεράς, το κυπριακό, τη σοσιαλδημοκρατία κ.α. Η συνέντευξη έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου 2004. Ανιχνεύσεις.