Οκτώβρης, 01 2011

Λάβαμε από τακτικό αναγνώστη της Ελευθεροτυπίας το κείμενο πρόσφατης επιστολής που έστειλε προς δημοσίευση στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, με θέμα την κρίση και τη σχετική στάση του Πανεπιστημιακού συνεργάτη της Κώστα Μπέη, η οποία δεν δημοσιεύθηκε τελικά,  παρά το ότι την έστειλε σχεδόν  ένα μήνα πριν, και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του ίδιου προς την  διεύθυνση της εφημερίδας. Παραθέτουμε εδώ χωρίς σχόλια την επιστολή αυτή, τόσο για το γενικότερο ενδιαφέρον της, όσο και για την αξιολόγηση της σχετικής στάσης της εφημερίδας.

—–Original Message—–

From: Τιμολέων Sent: Friday, September 09, 2011 2:29 PM
To: ‘[email protected]‘
Subject: Η «άγνοια» του κ Κ. Μπέη.

Η «άγνοια» του κ. Κ. Μπέη.

Αναφέρομαι στο άρθρο του κ. Κ. Μπέη της 7ης Σεπτεμβρίου, στη στήλη “Ανάλυση στα γεγονότα” με τίτλο “Φενάκη Δημοκρατίας”. Γράφει ο κ. Μπέης αναφερόμενος στην άγνοια που είχε αυτός και οι συνάδελφοί του, σχετικά με τα στοιχεία του χρέους και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στη ζωή των Ελλήνων:

«……οι συνάδελφοί μου κι εγώ, κυριολεκτικώς από τα σύννεφα πέσαμε, καθώς αγνοούσαμε την αδιάντροπη ψευτιά, που κρυβόταν κάτω από τις μεγαλοστομίες των αναιδών πολιτικών αρχηγών και των άλλων αστέρων, που συγκροτούν το λεγόμενο πολιτικό κόσμο της άμοιρης χώρας μας. Κι όμως! Αυτή είναι η παγερή αλήθεια.»

Όχι κ. Μπέη, δυστυχώς αυτό είναι το καυτό ψέμα. Η οικτρή κατάσταση της οικονομίας και η δυσοίωνη προοπτική της ήταν θέματα ξεκάθαρα διατυπωμένα στην ίδια στήλη της ‘Ε’ από το 1990 τουλάχιστον, (βλ. άρθρο του Τ. Φωτόπουλου στις 28/3/90 με τίτλο:  ‘Ο  Μύθος του υγιούς ιδιωτικού τομέα’, που μπορείτε να διαβάσετε στο:

http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre1990/3_28.htm).

Στο άρθρο του κ. Φωτόπουλου, πριν από 21 χρόνια, προβλέπεται η σημερινή κατάσταση μέσα από την συνδυασμένη ανάλυση των τότε οικονομικών και πολιτικών δεδομένων. Για του λόγου το αληθές παραθέτω το παρακάτω ελάχιστο δείγμα:

«Η χώρα μας μπήκε στη “παγίδα τoυ χρέoυς” στηv oπoία ήδη βρίσκovται oι λατιvoαμερικάvικες και πoλλές άλλες τριτoκoσμικές χώρες. Οι συvέπειες θα είvαι κρίσιμες τόσo στηv αvαπτυξιακή διαδικασία όσo και στo κoιvωvικό επίπεδo με τηv αvαπόφευκτη κoιvωvική έvταση πoυ θα ακoλoυθήσει την πρoσπάθεια μελλovτικώv κυβερvήσεωv vα εξασφαλίσoυv τηv εξυπηρέτηση τoυ Χρέoυς μέσα από “σταθερoπoιητικά πρoγράμματα”.»

Το πρόβλημα κ. Μπέη δεν είναι ότι δεν ξέρατε εσείς και οι συνάδελφοί σας τα στοιχεία που τάχα σας απέκρυπταν οι εκάστοτε κυβερνώντες, αλλά το ότι αναμασάγατε όλα αυτά που οι φωστήρες του συστήματος προπαγάνδιζαν, ενώ κλείνατε τα αυτιά σας σε κάθε αντισυστημική άποψη.

Τάσος Μαυρομμάτης.

—–Original Message—–

From: Τιμολέων 
Sent: Wednesday, September 14, 2011 9:44 AM
To: ‘[email protected]‘
Subject: Επανάληψη αποστολής άρθρου με τίτλο: “Η «άγνοια» του κ. Μπέη”

Προς την Διεύθυνση της ‘Ελευθεροτυπίας’:

Στις 9/9/11 έστειλα με e-mail μία επιστολή με τίτλο: “Η «άγνοια» του κ. Μπέη” προκειμένου να δημοσιευθεί στη στήλη “Οι αναγνώστες γράφουν”. Επειδή μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε στην αντίστοιχη στήλη, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε, αν πρόκειται να δημοσιευθεί και αν όχι τον λόγο της μη δημοσίευσής της. Εν πάση περιπτώσει παραθέτω πιο κάτω την εν λόγω επιστολή.

Ευχαριστώ.

Τάσος Μαυρομμάτης

—–Original Message—–

From: Τιμολέων Sent: Thursday, September 22,2011 11:22AM To: ‘[email protected]‘
Subject: FW:Δεύτερη επανάληψη αποστολής άρθρου με τίτλο: “Η «άγνοια» του κ. Μπέη”

Προς την Διεύθυνση της ʽΕλευθεροτυπίαςʼ:

Στις 9/9/11 έστειλα με e-mail μία επιστολή με τίτλο:  “Η «άγνοια» του κ. Μπέη” προκειμένου να δημοσιευθεί στη στήλη “Οι αναγνώστες γράφουν”. Επειδή μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε στην αντίστοιχη στήλη, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε, αν πρόκειται να δημοσιευθεί και αν όχι τον λόγο της μη δημοσίευσής της. Ήδη από την Τετάρτη 14 / 9 είχα ζητήσει παρόμοια ενημέρωση, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανταπόκριση της “Ε”. Το γεγονός αυτό με λυπεί βαθύτατα και με προβληματίζει σχετικά με την αξιοπιστία της ενημέρωσης που δίνει η εφημερίδα σας, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι ο κ. Μπέης στο σημερινό του άρθρο επαναλαμβάνει τα περί «άγνοιάς» του.

Εν πάση περιπτώσει παραθέτω πιο κάτω την εν λόγω επιστολή.

Ευχαριστώ.

Τάσος Μαυρομμάτης.

1η ΟΚΤΩΒΡΗ 2011

Ελληνικό Δίκτυο Περιεκτικής Δημοκρατίας: www.periektikidimokratia.org • Διεθνές δίκτυο Περιεκτικής Δημοκρατίας: www.inclusivedemocracy.org • Επικοινωνία: [email protected]

~