Συνέντευξη Τ. Φωτόπουλου για την ελληνική κρίση from The Inclusive Democracy Network.

Συνέντευξη του Τάκη Φωτόπουλου για την ελληνική κρίση στην εκπομπή “Προσωπικά Δεδομένα” του Κώστα Μαρδά, που προβλήθηκε στο Blue Sky στις 30 Μαΐου 2010. Στη συνέντευξη αυτή συζητάται η πρόταση της Περιεκτικής Δημοκρατίας για έξοδο από την τρέχουσα επιδεινούμενη δημοσιονομική κρίση με ακύρωση των ληστρικών μέτρων και έγκριση νέων μέτρων που θα έκαναν δυνατή εκτός από την έξοδο απ’ την κρίση, και τη θεμελίωση των προϋποθέσεων για οικονομική αυτοδυναμία και τοπική ανάπτυξη, στο δρόμο για μια Περιεκτική Δημοκρατία.